Spolupracujeme s:   CWS ANB, ČIA ops. Praha, TZÚS Praha s.p.,                      TÜV SÜD Czech, CS LLOYD a s dalšími více než 120 klienty. 

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ 

PORADENSTVÍ A SLUŽBY

Vážení zákazníci, současní i budoucí. Dovolte mi, abych Vám představil kompletní rozsah služeb společnosti VANĚK WELDING s.r.o. Stránky jsou určeny všem, kteří používají procesu svařování při strojírenské výrobě nebo při provádění Ocelových konstrukcí, a to jak výrobcům, tak investorům. Získáte zde informace o požadavcích na výrobce,  kteří při své výrobě svařují konstrukční, ušlechtilé a betonářské ocelí. Provádění betonářských ocelových výztuží se řídí národními zákony a nově zavedenými výrobkovými normami. 

Najdete zde nepravidelné aktuality, poradenství a informace související s tématikou. S problematikou ve svařování, Vás na dalších stránkám seznámíme podrobněji a zároveň Vám nabízíme následující služby. 

DEUTSCH  <<<  Wir sind die Vaněk Welding GmbH 

KDO JSME, CO NABÍZÍME? 

 • Kvalifikace postupů svařování WPQR podle EN ISO 15613, 15614-1 až 12.
 • Defektoskopii svarů VT, PT, MT a UT. Kvalifikace podle ISO 9712.
 • Zkoušky svářečů u zákazníka, dle podle ISO 9606- 1 až 6. Certifikát svářeče.
 • Zkoušky svářečů a WPQR: pro betonářské oceli dle ISO 17660-1, 2.
 • Audity: Technický expert a auditor zkušební organizace TZÚS s. p. Praha.
 • Poradenství a konzultace při zpracování odborných studií a posudků.
 • Provádění externího svářečského dozoru podle ISO 14731.

KVALIFIKACE NAŠICH PRACOVNÍKŮ.

 • Akreditace ČIA o.p.s. Praha k inspekcím svařování WPQR a NDT svarů.
 • Mezinárodní svářečský technolog - Diplomy č. EWT/CZ 04019 a EWT/CZ 14013
 • DIPLOM: Svařování betonářských ocelí podle ISO 17660.       
 • Osvědčení dle ISO 9712: defektoskopie  svarů – NDT.
 • Kvalifikace Korozní technolog pro kontroly povrchů ocelových konstrukí.
 • Zkušební komisař svářečů (CWS ANB,  TÜV SÜD a CS LLOYD).

PROČ POTŘEBUJETE NABÍZENÉ SLUŽBY?

 • Je to výslovná podmínka vašich zákazníků-odběratelů.
 • Požadavek investorů v rámci nabídkových a výběrových řízení.
 • Potřeba zavedení systému řízení ve firmě a zvýšení produktivity.
 • Zkvalitnění a zprůhlednění dodavatelských vztahů.
 • Požadavky kladené na výrobce ze zákonů a norem.
 • Můžete vydávat „Prohlášení o vlastnostech“ dle Direktivy EU č. 305/2011.
 • Získáte oprávnění uvádět výrobky na trh s označením CE.