je společnost, spolupracující s organizací CWS ANB

http://www.cws-anb.cz/

 
 

Odborné poradenství a služby.

Na webových stránkách, které jste právě otevřeli, můžete získat mnoho důležitých a užitečných informací o výrobě za použití procesu svařování  a o provádění ocelových konstrukcí.  Najdete zde nepravidelné aktuality, poradenství a informace související s tématikou, přehled zákonných požadavků a norem a aktualizaci jejich změn.

Stránky jsou určeny všem, kteří se zabývají strojírenskou výrobou nebo prováděním OK ve stavebnictví, a to jak na straně výrobců, tak na straně investorů. Získáte zde informace o požadavcích na výrobce,  kteří při své výrobě používají proces svařování  konstrukčních, ušlechtilých a nově i betonářských ocelí. Provádění betonářských ocelových výztuží se řídí národními zákony a nově zavedenými výrobkovými normami. S problematikou ve svařování, Vás zde seznámím podrobněji a zároveň Vám nabízím následující služby.

Kvalifikace společnosti Vaněk Welding s.r.o.

 • Akreditace ČIA o.p.s. Praha k inspekcím svařování WPQR a NDT svarů.
 • Mezinárodní svářečský technolog - Diplomy IWT/CZ 04019 a EWT/CZ 14013.
 • Certifikát pro dozor a inspekce při Svařování betonářských ocelí.      
 • Certifikáty dle ISO 9712 pro defektoskopii - NDT kontroly.
 • Kvalifikace Korozní technolog pro kontroly povrchů ocelových konstrukcí.
 • Zkušební komisař svářečů (CWS ANB a TÜV SÜD).

KDO JSME, CO UMÍME?

 • Inspekce při svařování WPQR (akreditace ČIA o.p.s. Praha).
 • Inspekce při nedestruktivním zkoušení svarů metodami: VT, PT, MT a UT.
 • Zkoušky svářečů u zákazníka nové i periodické dle ISO 9606-1 až 6 (EN 287-1).
 • Zkoušky operátorů podle ISO 14732
 • Audity: Technický expert a auditor zkušební organizace TZÚS s. p. Praha.
 • Poradenství a konzultace při zpracování odborných studií a posudků.

CO VÁM NABÍZÍME?

PROČ POTŘEBUJETE NABÍZENÉ SLUŽBY?

 • Je to výslovná podmínka vašich zákazníků-odběratelů.
 • Požadavek investorů v rámci nabídkových a výběrových řízení.
 • Potřeba zavedení systému řízení ve firmě a zvýšení produktivity.
 • Zkvalitnění a zprůhlednění dodavatelských vztahů.
 • Požadavky kladené na výrobce na základě Direktivy EU č. 305/2011.
 • Získáte oprávnění vydávat „Prohlášení o vlastnostech“ dle Direktivy EU č. 305/2011.
 • Získáte oprávnění uvádět výrobky na trh s označením „CE“.