VANĚK WELDING S.R.O.

Svrčovec 85, 339 01 Klatovy, CZ 

IČ: 291 57 862, DIČ: 291 57 862

Jednatel – vedoucí IO         Karel V A N Ě K                     Mob. 603523178                  E-mail. vanek.ewt@centrum.cz
Svařování a NDT               Michal V A N Ě K                       Mob. 732 515 185            E-mail. michalv82@seznam.cz
Administrativa-obchod    Olga V A Ň K O V Á                   Mob. 777 705 699            E-mail. vaweld@seznam.cz
  • Mittelsperson für deutschsprachige Kunden     

Ing Vojtěch Čertík, EWE   Mob. +420 602 757 352     vojta.certik@volny.cz    

  • Worker for English-speaking customers

Bc. Kateřina Vondrová         Mob. +420 734 432 067      vondrova@tzus.cz     

PERSONÁL - CERTIFIKÁTY 

Karel Vaněk
Michal Vaněk

KVALIFIKACE FIRMY