Spolupracujeme s:   

CWS ANB, LL-C(certifikatoin) Praha a.s., TÜV SÜD Czech, CS LLOYD a s dalšími více než 150 firmami. 

 

PORADENSKÉ SLUŽBY

 

Vážení zákazníci současní i budoucí. Jsme společnost zabývající se kontrolní, zkušební a inspekční činností a poradenstvím. Naším cílem je poskytovat zákazníkům ENGINEERING v oblasti svařování a při výrobě kovových konstrukcí.

Nabízíme vám provedení auditů u zákazníků (podle EN 1090 a ISO 3834), kvalifikace postupů svařování (WPQR), inspekce při NDT kontrolách svarů (metodami - VT, PT, MT a UT), zkoušky svářečů (ISO 9606-1…), operátorů (ISO 14732) a páječů (ISO 13585).  

Pro české i zahraniční zákazníky umíme vyhledat vhodné dodavatele, zprostředkovat jim výrobu požadovaných výrobků a ověřit systém kvality dodavatelů služeb a výrobků. Provedeme pro vás dohled v průběhu výroby a při výstupní kontrole.

Naše přidaná hodnota je v širokém rozsahu služeb, v množství pozitivních referencí, v certifikovaných kvalifikacích pracovníků naší společnosti, v znalosti standardů a zkušeností v oboru. 

KDO JSME, CO NABÍZÍME? 

 • Kvalifikace postupů svařování WPQR podle EN ISO 15613, 15614-1 až 12.
 • Defektoskopii svarů VT, PT, MT a UT. Kvalifikace podle ISO 9712.
 • Zkoušky svářečů u zákazníka, dle podle ISO 9606- 1 až 6. Certifikát svářeče.
 • Zkoušky svářečů a WPQR: pro betonářské oceli dle ISO 17660-1, 2.
 • Audity: Technický expert a auditor zkušební organizace TZÚS s. p. Praha.
 • Poradenství a konzultace při zpracování odborných studií a posudků.
 • Provádění externího svářečského dozoru podle ISO 14731.

KVALIFIKACE NAŠICH PRACOVNÍKŮ.

 • Mezinárodní svářečský technolog - Diplomy č. EWT/CZ 04019 a EWT/CZ 14013
 • DIPLOMY: Svařování betonářských ocelí podle ISO 17660.       
 • Osvědčení dle ISO 9712: defektoskopie  svarů – NDT.
 • Kvalifikace Korozní technolog pro kontroly povrchů ocelových konstrukí.
 • Zkušební komisař svářečů (CWS ANB,  TÜV SÜD a CS LLOYD).

PROČ POTŘEBUJETE NABÍZENÉ SLUŽBY?

 • Je to výslovná podmínka vašich zákazníků-odběratelů.
 • Požadavek investorů v rámci nabídkových a výběrových řízení.
 • Potřeba zavedení systému řízení ve firmě a zvýšení produktivity.
 • Zkvalitnění a zprůhlednění dodavatelských vztahů.
 • Požadavky kladené na výrobce ze zákonů a norem.
 • Můžete vydávat „Prohlášení o vlastnostech“ dle Direktivy EU č. 305/2011.
 • Získáte oprávnění uvádět výrobky na trh s označením CE.