Aktuality

19.10.2019 15:56

FIRMA ROKU 2019

Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vydavatelství Economia. Titulárním partnerem soutěže Firma roku v roce 2019 je společnost Vodafone Czech Republic a.s. a Moneta Money Bank, a.s. Hlavním partnerem soutěží je EUROVIA CS, a.s. Záštitu a odborný dohled zajišťuje Hospodářská komora ČR....

—————

19.10.2019 15:31

DONÁTORSRVÍ

K nejvýznamnějším společenským aktivitám naší firmy patří m. j. sponzorování mladých basketbalových nadějí oddílu BK Klatovy, viz poděkování od předsedy oddílu: „Dovolte mi, abych Vám, jménem klatovského basketbalového klubu a speciálně i jménem svým, vyjádřil poděkování za pomoc, podporu a...

—————

04.12.2018 11:58

Zahraniční aktivity naší společnosti

Naše kvalifikované služby občas vyhledávají i zahraniční zákazníci. V uplynulých třech létech jsme mimo jiné dělali kvalifikace postupů svařování WPQR pro rakouského zákazníka z Lince, pro firmu STEA stahl- und metallbau ve Weidingu v Německu a dokonce pro firmu DOPHARMA jsme...

—————

23.05.2015 15:24

PATRIOT® Welding Process

je software zaměřený na systém řízení výroby OK podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834 a ISO 15085. Je to novinka v oblasti výroby OK a svařování. Hlavním cílem software je ušetřit Váš čas a peníze. Úkony, které musí nyní provádět konstruktér, příprava výroby, výroba a svářečský dozor, bude...

—————

23.05.2015 15:21

Defektoskopické zkoušky.

Vaněk Welding s.r.o. rozšiřuje nabídku služeb o zkoušení NDT metodami VT, PT, MT a UT. Pro vizuální kontrolu svarů – VT. Pro kapilární zkoušky svarů – PT. Pro magnetické zkoušky svarů – MT. Pro ultrazvukové zkoušky svarů – UT. Školení pracovníků ve výrobě - Vizuální kontrola dle ČSN EN ISO...

—————

20.01.2013 17:49

Software PATRIOT Welding Process

Byl dokončen vývoj a provedeno testování software PATRIOT. Testování SW proběhlo na CWS ANB Praha a na ČVUT Praha. Zkušební verze byla zavedena ve firmě ATEGA s.r.o. Robčice, kde byl SW použit při prvním certifikačním auditu systému řízení výroby podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834. Audit...

—————

01.07.2012 16:47

Změny probíhající v KV Welding.

Dne 13. června 2012 byla založena právnická osoba VANĚK WELDING s.r.o., zapsaná u Krajského soudu pod č.j.  C 27566. Společnost bude dočasně pouze zprostředkovávat obchod a služby v oblasti svařování. Přibližně koncem I. čtvrtletí 2013 bude zrušena firma KV Welding a veškerá její...

—————

01.07.2012 16:46

Nové služby KV Welding

Firma KV Welding rozšířila svoje služby o provádění NDT kontrol pracovníkem kvalifikovaným podle ČSN EN 473. Inspektor KV Welding Michal Vaněk provádí kontroly Vizuální a Penetrační. Bližší informace najdete na stránce – NDT kontroly svarů.

—————