O nás - Vaněk Welding

Historie společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. etapa: Počátek odborného poradenství a specifických služeb v oblasti svařování sahá do roku 2008, kdy zakladatel firmy, pan Karel Vaněk, začal pracovat ve společnosti Škoda Welding v Plzni jako inspektor svařování, auditor systémů jakosti a zkušební komisař. Jedním z jeho prvních spolupracovníků a rádců byl pan Jiří Roch, dlouholetý procovník Škody Plzeň a odborník  na svařování. Současně s prací ve Škodě Welding Plzeň, začal podnikat jako OSVČ pod názvem KV Welding. V TZÚS Praha od r. 2008 zastává funkci technického experta pro svařování a nyní i vedoucího auditora.

II. etapa: V roce 2010 podstoupil pan Karel Vaněk, jako fyzická osoba akreditaci Českého institutu pro akreditace ČIA o.p.s. a získal OSVĚDČENÍ č. 4048 pro inspekce při kvalifikacích postupů svařování WPQR.

III. etapa: V červnu 2012 byla založena právnická osoba VANĚK WELDING s.r.o. a v tomto roce se společnost stala spolupracujícím členem CWS ANB .V roce 2012 do firmy nastoupila administrativní pracovnice paní Olga Vaňková a o rok později inspektor NDT pan Michal Vaněk.

IV. etapa: V dubnu  roku 2013, na základě auditu ČIA o.p.s., bylo vydáno OSVĚDČENÍ o akreditaci pro VANĚK WELDING s.r.o., rovněž byl rozšířen předmět akreditace o provádění inspekcí při nedestruktivních, vizuálních a penetračních zkouškách.

V. etapa: V roce 2014 pan Michal Vaněk úspěšně absolvoval kurz a získal DIPLOM mezinárodní svářečský technolog. Stal se tak dalším plnohodnotným pracovníkem společnosti schváleným auditory ČIA o.p.s., pro činnosti v NDT a svařování.

Současnost

Jsme malá firma se třemi zaměstnanci a šesti externími spolupracovníky. Co do rozsahu činnosti v oboru svařován, ovšem patříme k těm významnějším. Našimi zákazníky jsou výrobci svařovaných dílců a konstrukcí z celé české republiky, od Chebu až po Třinec. Naše služby využívají i zahraniční firmy z Rakouska, Německa a Ruska...Certifikáty a protokoly z různých kontrol a zkoušek vydané naší firmou je možné vystopovat, kromě většiny zemí EU i v Austrálii, Japonsku, Číně, Indii, Chile, Africe, na Filipínách...

Naše vize

VANĚK WELDING s.r.o. je firmou, poskytující téměř komplexní rozsah služby v oblasti svařování. Disponuje dostatečným množstvím prostředků, kvalitním schváleným vybavením a zařízením a v neposlední řadě kvalifikovaným a ochotným personálem.

Pět členů našeho týmu (včetně  externích pracovníků) je držitelem Diplomu Evropský svářečský inženýr/technolog a vlastní více než deset Certifikátů pro provádění kontrol různými NDT metody.