Kvalifikace WPQR dle ISO 15614-1 až 14

 <<< Qualifikation WPQR um Angebot 

Použité zkratky a související normy

pWPS                    Předběžný postup svařování. Preliminery WPS

WPS                      Specifikace svařovacího postupu. Welding procedure specifikacion

WPQR                    Kvalifikace postupu svařování.Welding procedure qualification report

Svářečský dozor      Pracovník výrobce (i externí), kvalifikovaný podle EN ISO 14 731

Zkušební orgán       Subjekt akreditovaný ČIA o.p.s. k provádění inspekčních činnosti

Inspektor               Kvalifikovaný pracovník Inspekčního orgánu

ISO 15 607:           Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

ISO 15 609-1 až 6: Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

ISO 15 614-1 až 14 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů.

ISO 14 731:           Svářečský dozor. Úkoly a odpovědnosti.

ISO/TR 15 608:      Základní svařované materiály

Postup při kvalifikaci WPQR 

I. Zpracování - pWPS:

Na základě výrobních požadavků a potřeb výrobce (druh svaru, tloušťka a druh svařovaného materiálu, metoda a poloha svařování, atd.) navrhne a zpracuje svářečský dozor předběžné postupy svařování – pWPS, které je vhodné předem konzultovat s naším  inspektorem.

II. Příprava vzorků:                                                  

Příprava plechů (velikost a počet desek)

BW 350 x 150 mm - 2 ks <<< FW 350 x 150 mm - 2 ks <<< Trubka dl. 150 mm - 2 ks

Příprava úkosů u BW svarů podle ISO 9692-1            

III. Příprava dokumentace:
  • Atest k základnímu materiálu, Atest k přídavnému materiálu,
  • Kalibrace svářečky pokud má digitální ukazatele (A a V), 
  • Nejsou-li digitální, je vhodné mít k dispozici kalibrovaný klešťový ampérmetr.
IV. Svaření zkušebních vzorků:

Po splnění výše uvedených požadavků, lze přistoupit k svaření vzorků. Doporučujeme připravit pro každou WPQR raději dvě sady vzorků (pro případ vzniku vady). Inspektor přijede na místo svařování, kde pod jeho dohledem a za přítomnosti svářečského dozoru svaří svářeč vzorky. V průběhu svařování inspektor zaznamená potřebné údaje (A, V, čas, teplota atd.)

V. Převzetí vzorků:

Inspektor převezme svařené vzorky a zajistí jejich posouzení NDT zkoušky nedestruktivní (vizuální, penetrační, magnetické, prozáření, ultrazvukem a pokud vzorek všem NDT zkouškám vyhovuje, provedou se mechanické zkoušky v rozsahu podle požadavku příslušné normy (makroskopické, tahové, ohybové, vrubové houževnatosti, tvrdosti atd.)

VI. Protokol WPQR:

Na základě kladných výsledků nedestruktivních a destruktivních zkoušek, vydá zkušební orgán Inspekční certifikát WPQR a předá jej výrobci

 


WPQR, NDT, ZKOUŠKY SVÁŘEČŮ

Nabízíme provedení: zákaznických auditů, inspekcí a zkoušek při svařování a výrobě konstrukcí. ZDE MŮŽETE VYPLNIT A ODESLAT VÁŠ POŽADAVEK!

Zvolte soubor