VANĚK WELDING S.R.O.

Svrčovec 85, 339 01 Klatovy, CZ 

IČ: 291 57 862, DIČ: 291 57 862   

  Jednatel – auditor                        Karel V A N Ě K           Mob. 603523178             E-mail. vanek.ewt@centrum.cz    

Jednatel - Svařování a NDT            Michal V A N Ě K        Mob. 732 515 185            E-mail. michalv82@seznam.cz
Administrativa                          Olga V A Ň K O V Á         Mob. 777 705 699            E-mail. vaweld@seznam.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ:       Michaela Kmochová        Mob. 704 143 103

Mittelsperson für deutschsprachige Kunden     
Ing Vojtěch Čertík, EWE   Mob. +420 602 757 352     vojta.certik@volny.cz    
Worker for English-speaking customers

Bc. Kateřina Vondrová         Mob. +420 734 432 067      vondrova@tzus.cz     

PERSONÁL - CERTIFIKÁTY 

Karel Vaněk
Michal Vaněk

KVALIFIKACE FIRMY