PATRIOT® Welding Process

23.05.2015 15:24

je software zaměřený na systém řízení výroby OK podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834 a ISO 15085. Je to novinka v oblasti výroby OK a svařování. Hlavním cílem software je ušetřit Váš čas a peníze. Úkony, které musí nyní provádět konstruktér, příprava výroby, výroba a svářečský dozor, bude z větší části provádět a kontrolovat software. SW povede veškerou agendu spojenou s procesem svařování a výrobou ocelových konstrukcí – od přípravy, přes výrobu, kontroly a zkoušení, až po archivaci. Řídí veškeré záznamy o zakázce v elektronické podobě, s možností tisku všech dokumentů.

PATRIOT®  je schopen automaticky vyhledávat svářeče, WPS, WPQR, doplňkových NDT  kontrol a tiskne veškerou dokumentaci použitou na zakázce. Obsahuje předem částečně vyplněné tiskopisy:

  • počáteční zkouška typu, výrobní průvodka, plán jakosti, plán kontrol a zkoušek,
  • dokumenty kontroly od použitých materiálů,
  • seznamy: svářečů, WPS a WPQR, WPS a WPQR,
  • certifikáty výrobce, svářeče, svářečského dozoru, kontrolora VT,
  • automaticky vygenerovanou Deklaraci „CE“ a „Prohlášení o vlastnostech“.

Výhody používání software PATRIOT®:

  1. Úplnost dokumentace a záznamů, které musí výrobce OK předat zákazníkovi spolu s výrobkem, (protokoly, osvědčení, atesty, certifikáty atd.).
  2. Zautomatizování a úplná sledovatelnost systému řízení výroby a svařování. Úsporu času.
  3. Přehlednost a kompletnost dokumentace v průběhu výroby, při kontrolách a auditech.
  4. Šetrnost k životnímu prostředí. Záznamy se archivují v elektronické podobě.

Pro další informace, nebo o předvedení software, se můžete obrátit na nás, autorizovaného distributora. Na tomto webu si můžete stáhnout prezentaci s namluveným popisem a návodem k používání software.

V nejbližší době vám nabídneme financování nákupu SW Patriot prostřednictvím dotací ve výši 100% nákladů na pořízení SW a zaškolení personálu.

—————

Zpět