Náš software PATRIOT zvládne snad každý...

Zvuková presentace:     PATRIOT-I      PATRIOT-II 
Patriot Welding Processs

software pro řízení výroby ocelových konstrukcí podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834 - ISO 15085.

Jako velký třesk v zaběhlém systému svařování zapůsobily ve výrobních firmách harmonizované evropské normativní předpisy. Změnily celý systém řízení výroby a způsobily obrovský nárůst administrativy u společností zabývajících se výrobou konstrukcí a svařováním. Společnosti zabývající se výrobou za pomoci procesu svařování, musí plnit požadavky ČSN EN 1090-1 až 3, ČSN EN ISO 3834 – 1 až 6, ČSN EN ISO 15085 a ostatních souvisejících norem a předpisů.

PATRIOT®Welding process

je novinka v oblasti výroby OK a svařování. Hlavním cílem software je ušetřit Váš čas a peníze. Úkony, které musí nyní provádět konstruktér, příprava výroby, výroba a svářečský dozor, bude z větší části provádět a kontrolovat software. SW povede veškerou agendu spojenou s procesem svařování a výrobou ocelových konstrukcí – od přípravy, přes výrobu, kontroly a zkoušení, až po archivaci. Řídí veškeré záznamy o zakázce v elektronické podobě, s možností tisku všech dokumentů.

Ocenění projektu

V říjnu roku 2014 získala společnost dataPARTNER s aplikací PATROT Welding Process - 1. Místo v soutěži Podnikatelský projekte roku 2013 v kategorii ICT a strategické službyPrestižní soutěž je pravidelně vyhlašována agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Podrobnosti o tomto ocenění jsou v článku:

PATRIOT-Podnikatelský projekt roku 2013.

O projektu byla natočena krátká zpráva pro regionální TV:

www.youtube.com/watch?v=-gDm8fzGLu4

V odborném časopise Konstrukce č. 5/2013 byl uveřejněný článek o Patriotu Welding Process:

www.konstrukce.cz/clanek/patriot-welding-process-software-pro-rizeni-vyroby-podle-en-1090-a-svarovani-podle-en-iso-3834/

Pro další informace se můžete obrátit na nás, autorizovaného distributora, nebo si můžete stáhnout prezentaci s namluveným popisem a návodem k používání software. 
Prezentaci SW vám rádi předvedeme u vás ve firmě.

PATRIOT® je zaměřen na systém řízení výroby OK podle EN 1090 a svařování podle ISO 3834 a ISO 15085. Doplňkové moduly umí spolupracovat s již zavedenými SW ve firmách (např. řízení výroby, sledování spotřeby materiálu a skladové zásoby atd.). Je schopen automaticky vyhledávat svářeče, WPS, WPQR a doplňkové NDT  kontroly svarů. Obsahuje mnoho vzorových tiskopisů použitelných na zakázce, které sám dokáže doplnit, tisknout a archivovat.  

Formuláře k automatickému vyplnění a k tisku  

 • počáteční zkouška typu, výrobní průvodka, plán jakosti, plán kontrol a zkoušek,
 • seznamy: svářečů, WPS a WPQR,
 • certifikáty výrobce, svářečů, svářečského dozoru, kontrolora VT,
 • automaticky vygenerovanou Deklaraci „CE“ a „Prohlášení o vlastnostech“.

Software spravuje a kontroluje:

 • údaje o společnosti: název, adresu, IČ, kontaktní údaje a výpisy dokumentů společnosti. 
 • údaj o kvalifikaci výrobce: čísla certifikátů, datum vystavení a platnosti. 
 • údaje o Certifikačních a Inspekčních organizacích: 
 • vybrané údaje se automaticky zobrazují v tištěných záznamech.

Automatické funkce software

Na konstrukcích mohou být i tisíce svarů. Každý z nich, musí být na výkrese identifikovaný a svařený v souladu s ISO 3834. K údajům o svaru patří: číslo a druh svaru, metoda, materiál, tloušťka, poloha… Po zadání údajů o svaru, software automaticky navrhne vhodnou WPS a svářeče. V EN 1090-2, je v čl. 12.4 předepsaný rozsah kontrol svarů. SW sám vyhledá a navrhne doplňující NDT kontroly v %. Nakonec vytisknete Průvodku, která obsahuje údaje o: svaru a jeho specifikaci (druh, metoda, tloušťka, poloha…), WPS, svářeči, vizuální kontrole, doplňujících NDT v %.

Výhody používání software PATRIOT®Welding Proces 

 • Kompletnost dokumentace, kterou musí výrobce předat zákazníkovi s výrobkem, (protokoly, atesty, certifikáty atd.). 
 • Zautomatizování a úplná sledovatelnost systému řízení výroby a svařování. 
 • Přehlednost a úplnost dokumentace v průběhu výroby, při kontrolách a auditech.
 • Šetrnost k životnímu prostředí. Záznamy se archivují v elektronické podobě.