Zkoušky svářečů, operátorů a páječů

podle: ISO 9606-1 až 6; ISO 14 732; EN 17 660; ISO 13 585

Prüfung von Schweißern  <<<   um Angebot

   Provedení zkoušky svářečů...

Naši dva zkušební komisaři (zkouší pod CWS ANB - TÜV SÜD a CS LLOYD) provedou nové i periodické zkoušky: 

  • svářečů (dle ISO 9606-1 až 6), 
  • operátorů (dle ISO 14732) a
  • páječů (podle ISO 13 585). 

Zkoušky probíhají při splnění stanovených podmínek přímo na pracovišti výrobce. Zkouška se skládá z části teoretické (test) a praktické (svar).

   Příprava svářečů ke zkoušce 

Před provedenímí vlastních zkoušek svářečů, musí žadatel (zaměstnavatel) ve spolupráci se svářečským dozorem provést následující úkony:

SD - svářečský dozor:

Podle požadavků na kvalifikaci svářeče (druh svaru, tloušťka a druh svařovaného materiálu, metoda a poloha svařování, atd.) zpracuje SD postupy svařování WPS/pWPS.

SD připraví vzorky materiálu a svářeče ke zkoušce.
  • Rozměry materiálu k provedení zkoušek svářečů.
  • Plechy rozměr: BW i FW 2x 200 x 125 mm.
  • Doplňkový FW: 1vrstvý, PB, tl. min. 10 mm.
  • Trubka průměr xx: délka jednoho ks 150mm – 2 ks

   Průběh zkoušky svářečů

Svaření zkušebního vzorku:

Po splnění výše uvedených požadavků, lze přistoupit k provedení zkoušky svářečů. Svářeč svaří před zkušebním komisařem vzorky a podstoupí zkoušky z teorie (test).

Vyhodnocení zkoušky:

Zkušební komisař provede VT kontrolu vzorků + mechanické zkoušky (rozlomení/ohyb). Pokud bude požadována zkouška podle PED 2014/68/EU, odveze komisař vzorky na RT/UT.

Certifikát svářeče: 

Na základě výsledků zkoušky, předá zkušební komisař podklady zkušebnímu orgánu (TÜV SÜD, nebo CS LLoyd)), který nechá u CWS ANB vystavit Certifikát svářeče.

Školíme i svářeče dle ČSN 050705 a vydáváme  "Oprávnění"

   Změny, které přinesla nová ISO 9606.

V květnu 2014 vyšla nová norma ČSN EN ISO 9606-1 "Zkoušky svářečů - Část 1: Oceli" platná od 1. 6. 2014, která přinesla několik změn, z nichž uvádíme ty nejdůježitější.

Zkušební organizace/orgán:

V ISO 9606-1 je požadováno, že zkoušky svářečů provádějí zkušební orgány/organizace pro certifikaci osob v souladu s ISO/IEC 17024 Posuzování shody. V praxi to znamená, že zkoušku musí dozorovat a doklad vydat certifikační orgán pro personál. Zkoušky lze provádět přímo na pracovišti svářeče, včetně pracoviště v zahraničí.

Základní / přídavný materiál:

Další změnou je to, že základní materiál již není základní proměnnou. Naopak přibyla nová základní proměnná "skupina přídavného materiálu" (FM1 až FM5).

Recertifikace:

Největší změnou je však způsob prodloužení kvalifikace (recertifikace). V článku 9.3 jsou definovány 3 způsoby obnovení, podle bodu a, b nebo c: V rámci CWS ANB lze provádět zkoušky pouzepodle bodů a,b.

a)    Svářeč musí být přezkoušen každé tři roky.

b)    Každé 2 roky, 2 svary provedené v posledních 6 měsících platnosti musí být zkoušeny RT/UT, nebo destruktivním zkoušením a toto musí být dokumentováno.

Ke stažení:
Instrukce k provedení zkoušky.doc 
Komisař -Lloyd.pdf
Komisař -TUV SÜD.pdf