ZKOUŠKY SVÁŘEČŮ, OPERÁTORŮ A PÁJEČŮ

dle: ISO 9606-1 až 6; ISO 14 732; EN 17 660; ISO 13 585

 

   Provedení zkoušky svářečů...

Zkušební komisař Michal Vaněk jmenovaný společností CWS ANB provádí nové i periodické zkoušky: 

  • svářečů (dle ISO 9606-1 až 6),aj. 
  • operátorů (dle ISO 14732) a
  • páječů (podle ISO 13 585). 

Zkoušky probíhají při splnění stanovených podmínek přímo na pracovišti výrobce. Zkouška se skládá z části teoretické (test) a praktické (svar).

   Průběh zkoušky svářečů

Svaření zkušebního vzorku:

Po splnění výše uvedených požadavků, lze přistoupit k provedení zkoušky svářečů. Svářeč svaří před zkušebním komisařem vzorky a podstoupí zkoušky z teorie (test).

Vyhodnocení zkoušky:

Zkušební komisař provede VT kontrolu vzorků + mechanické zkoušky (rozlomení/ohyb). Pokud bude požadována zkouška podle PED 2014/68/EU, odveze komisař vzorky na RT/UT.

Certifikát svářeče: 

Na základě výsledků zkoušky, předá zkušební komisař podklady zkušebnímu orgánu (CS LLoyd)), který nechá u CWS ANB vystavit Certifikát svářeče.

Školíme i svářeče dle ČSN 050705 a vydáváme  "Oprávnění"

Ke stažení:

Instrukce k provedení zkoušky.doc 

Komisař - Lloyd-M.Vaněk.pdf